Projekti toetavad aianduskooli head sõbrad ja tublid partnerid

 

logo_matogard

 

Matogard OÜ on Eesti kapitalil põhinev taime- ja lillemuldasid tootev ettevõte, mis on  tegutsenud aastast 1994. Ettevõte toodab  erineva koostise ja happesusega kõrgekvaliteediga BIO-kompostiga rikastatud mullasegusid.

 


Eesti_Aiandusliit_logo

MTÜ Eesti Aiandusliit on asutatud 09.02.1989 ja ühendab aiandusvaldkonna ettevõtjaid ning haridus- ja teadusasutusi.
Aiandusliidu eesmärkideks on:

  • edendada kodumaiste aiandussaaduste tootmist ja turustamist;
  • osaleda  aianduspoliitika väljatöötamisel ja teha ettepanekuid õigusaktide täiustamiseks;
  • kaitsta oma liikmete huve asjaomastes riigiasutustes;
  • korraldada koolitusi ja infopäevi, organiseerida  liikmete toodangu tutvustamist messidel ja näitustel;
  • panustada jätkusuutliku ja konkurentsivõimelise aiandushariduse arengusse;
  • esindada liikmeid erinevates koostööprojektides.

Eesti Aiandusliit on Eestis aedniku, maastikuehitaja ja floristi kutsete kutsenadjaks ning korraldab koostöös kutsekoolidega vastavate kutseeksamite läbiviimist ja hindamist.

 


Aianduskool tänab kõiki koostööpartnereid, kes olid taimede saatmise ja kättesaamise ristumispunktiks.