Projekti toetavad aianduskooli head sõbrad ja tublid partnerid

 

Eesti Taimekasvatuse Instituut on teadus- ja arendusasutus, mis tegeleb eelkõige uute põllumajanduskultuuride sortide aretamise, vanade sortide säilitamise, seemnekasvatuse ja taimekasvatusuuringutega. Eesti Taimekasvatuse Instituut teeb tihedat koostööd Eesti põllumajandustootjate ja ettevõtjatega, samuti Eesti ja välisriikide ülikoolide ning teadus- ja arendusasutustega. Eesti Taimekasvatuse Instituut on Räpina Aianduskooli pikaajaline partner ja praktikaettevõte meie õpilastele.

 

Matogard OÜ on Eesti kapitalil põhinev taime- ja lillemuldasid tootev ettevõte, mis on tegutsenud aastast 1994. Ettevõte toodab erineva koostise ja happesusega kõrgekvaliteediga BIO-kompostiga rikastatud mullasegusid.

 

Tuhala BIO OÜ on ükoloogiliselt puhta 100%-liselt orgaanilisi väetisi ja mullaparandusaineid GreenTOP tootev ettevõte, mis tegutseb aastast 2014.

 

Räpina Aianduskool tänab kõiki häid toetajaid ja koostööpartnereid