Projekti “Sõprusetera” käigus kasvatasime koos Eestis aretatud aedherne sorte ‘Erme’ ja ‘Valma’.  Projekt tõi kaasa alates veebruari lõpust suure herne kasvatamise. Katseandmeid sisestasid ja meile saatsid kokku 257 rühma. Analüüsisime kogutud andmeid ja saime nende põhjal teada aedherne kohta päris palju toredaid asju. 🙂

Kuidas aedherne kasvatamine läks? 

Kõige esimesed külvid tehti juba 22. veebruaril.
Külvist tärkamiseni kulus keskmiselt 6 päeva.
Sordi ‘Valma’ seemned tärkasid ühe päeva võrra kiiremini kui sordi ‘Erme’ seemned.
Seemnete leotamine kiirendas seemnete idanemist ja taimede tärkamist ühe päeva võrra.
Külvist esimese õie tekkimiseni kulus keskmiselt 15 päeva.
Sordile ‘Erme’ tekkis esimene õis 12,5 päevaga, sordile ‘Valma’ aga 18 päevaga.
Külvist vilja tekkimiseni kulus mõlemal sordil keskmiselt 41 päeva.
Viljade valmimiseni kulus sordi ‘Erme’ kasvatamisel keskmiselt 51 päeva ja sordi ‘Valma’ kasvatamisel keskmiselt 49 päeva.
Keskmiselt oli hernetaimedel 2,6 õit ja valmis 1,7 vilja. Sordil ‘Erme’ oli maksimaalne õite arv 15 ja sordil ‘Valma’ 23. Sordi ‘Erme’ taimel valmis maksimaalselt projekti perioodil 14 vilja, ja sordil ‘Valma’ 13 vilja.
Kõige kõrgemaks kasvas sordi ‘Erme’ taim, mille maksimaalseks varre pikkuseks oli 155 cm. Keskmine hernetaime varre pikkus oli aga 61,4 cm.
Kokku nähti projekti jooksul 2075 õit ja koguti 1055 vilja. Kokku kasvatati 2663,17 m (2,66 km) hernetaimi.

Kokkuvõte

* Katse käigus õnnestus mõlema sordi hernetaimi kasvatada kõrgemaks, kui sortide kirjeldus ütleb.
* ‘Valma’ tärkas kiiremini kui ‘Erme’.
* ‘Ermele’ tekkisid õied kiiremini kuid viljad valmisid aeglasemalt võrreldes sordiga ‘Valma’.
* Seemnete leotamine kiirendas taimede tärkamist ühe päeva võrra.
* Mõlemad katses kasvatatud aedherne sordid on kiirkasvulised, misõttu õnnestus paljudel katsetajatel vilju maitsta.

* Kõige esimesena külvasid Valgu Põhikooli Lasteaia liitrühm ja õpetaja Reelika Looring ning Tapa Gümnaasiumi 1. b klassi lapsed ja Malle Truu.
* Kõige kõrgema ‘Erme’ taime kasvatasid 3. a klassi lapsed ja õpetaja Marika Aruküla Räpina Ühisgümnaasiumist.
* Kõige kõrgema ‘Valma’ taime kasvatasid Päikeselille rühma lapsed ja õpetaja Kaire Press Kose Lasteaiast.
* Kõige rohkem herneõisi ühel taimel nägid Pilvetriinud ja õpetaja Kaja Eskel Tallinna Lepatriinu Lasteaiast.
* Kõige rohkem vilju kasvatasid ühele hernetaimele Tähekesed ja õpetaja Merike Piisang Tartu Lasteaiast Ristikhein.

 

Suur suur aitäh kõikidele väikestele ja suurtele hernekasvatajatele ning juhendajatele!