Taimekasvatusprojekti “Kurgisõbrad” projekti raames oli kõigil huvilistel võimalik osaleda viktoriinis ning iga nädal vastata ühele küsimusele. Kokku oli võimalik vastata kaheksale valikvastustega küsimusele. Iga õige vastus andis ühe punkti. Seega oli võimalik kokku koguda maksimaalselt 8 punkti.

Viktoriinis osales kokku 310 gruppi/ rühma. Kõige keerulisemaks osutus küsimus nr 2 ja kõige enam vastati õigesti esimesele küsimusele.

 

Tabel 1. Viktoriinile vastanute arv ja õigete vastuste osakaal lähtuvalt küsimusest.

Kuna vastamise järel said kõik ka kohe teada, kas vastus oli õige või mitte, siis see lõi võimaluse igal grupil oma kogutud puntid ise kokku arvestada. Siin aga kokkuvõte, mille leiate SELLE lingi alt. 33 gruppi/ rühma vastas kõik küsimused õigesti! 🙂

Viktoriinis me eraldi võitjaid välja ei kuuluta. Võitjad on kõik, kes osalesid, sest viktoriinis osalemisega uuriti palju erinevaid materjale ning koguti suurel hulgal uusi teadmisi.