Taimede kaitseks haiguste vastu on soovitatav seemneid puhtida st. seemned kaetakse kemikaalidega, mis takistavad haigustekitajate sisenemist seemnetesse.

Puhitud seemned tunneb alati ära nende värvilise välimuse tõttu. Värvuse annab neile kemikaal, millega seemneid on töödeldud.

Näide kuidas näevad välja puhitud seemned:

Allikas: http://www.reliablecorporation.in/Seed%20%20Colour%20%20Coating%20Polymer.html

Puhtimine on üks soodsamaid, keskkonnasõbralikumaid ja taimede varajases arengufaasis ka kõige efektiivsem meetod taimede kaitseks. Paljud haigused levivad lisaks seemnetele ka mulla ja taimejäänustega, sellepärast on puhtimine eriti tõhus taimeehaiguste tõrjevõte. Puhtimine takistab seenhaiguste levikut. Suures osas kahjustavad kurgitaimi just seenhaigused, seetõttu soovitatakse külvata just puhituid seemneid.

Puhtimiseks on soovitatav valida kõige kogukamad seemned, mis on puhtad ja vigastusteta. Soovitatav on puhitud seemned kohe samal aastal maha külvata, sest muidu võib halveneda nende idanemisvõime. Seemnete puhtimisel on oluline kasutada isikukaitsevahendeid, sest kasutatakse mürkkemikaale ja puhitud seemnete külvamisel on kindlasti soovitatav kanda kindaid. Kui oled paljaste kätega külvanud puhitud seemneid, tuleb kohe peale töö lõpetamist käed korralikult seebiga puhtaks pesta.

Mõned näited puhtimise toimeainetest: triadimenool, fluoksastrobiin, fluopüraam, fludioksoniil, sedaksaan.

 

Artikli koostas Räpina Aianduskooli aianduse eriala teise kursuse õpilane
Tuuli Geetsia Tšaškin

 

Allikas:
http://www.reliablecorporation.in/Seed%20%20Colour%20%20Coating%20Polymer.html